Tầm thường và ....giả dối !!!?


Photo

Mar 23, 2014
@ 2:16 am
Permalink
3,345 notes

(Source: resisted, via mendingsmiles)


Photo

Mar 23, 2014
@ 2:15 am
Permalink
15,694 notes

kushandwizdom:

Good Vibes HERE

kushandwizdom:

Good Vibes HERE


Photo

Mar 23, 2014
@ 2:15 am
Permalink
526,138 notes

(Source: pretty-sleeping-sickness, via helpfvl)Photo

Mar 3, 2014
@ 12:57 pm
Permalink
129,548 notes

(via chang-trai-thang-muoi-deactivat)


Photo

Mar 3, 2014
@ 12:57 pm
Permalink
870 notes

0rient-express:

Cable car | by Renata Freire.

0rient-express:

Cable car | by Renata Freire.

(via chang-trai-thang-muoi-deactivat)


Photo

Mar 3, 2014
@ 12:54 pm
Permalink
4,235 notes

nguoi-la:

gabrielrobertflores:

the February wind

I need nắng ấm Hà Nội ơi.

nguoi-la:

gabrielrobertflores:

the February wind

I need nắng ấm Hà Nội ơi.

(Source: gabrielrobertflores.com)


Photoset

Mar 3, 2014
@ 12:44 pm
Permalink
26 notes

daffymonster:

Ditology by Dito Von Tease

Original  *many more*


Text

Feb 25, 2014
@ 1:13 am
Permalink

Đêm tối tùy hôm thất thường thế nào dạo này không ưa mình nữa, khó ngủ rồi ăn nhiều nghe đồn làm giảm hiệu suất hoạt động não thậm tệ. Thậm chí là mất trí nhớ và ngu đi theo thời gian =”=! 

Nhưng mà nào có dễ ngủ được đấy!…


Photo

Feb 25, 2014
@ 12:53 am
Permalink
35,377 notes

(via late--summer--rain)